Ieder bedrijf is verplicht een BHV team te hebben, zo ook uw bedrijf of instelling.

Het nadeel hiervan is dat u jaarlijks enkele personeelsleden op BHV en/of EHBO cursus moet sturen om hun vaardigheden bij te houden.

Naast de financiële kosten van de opleiding brengt dit ook nog eens het probleem met zich mee dat de betreffende personeelsleden één of meerdere dagen niet inzetbaar zijn voor u waardoor reguliere werkzaamheden mogelijk niet op tijd worden uitgevoerd.
Ook dit breng hierdoor weer de benodigde kosten met zich mee.

Beveiliging en/of receptionisten inhuren bij KatanaSecurity lost dit probleem voor u op.
U hoeft zelf niet meer in de gaten te houden wanneer de cursusdata zijn en uw personeel wordt niet van hun reguliere werkzaamheden gehouden vanwege een cursus.
Daarnaast blijkt uit ervaring dat uw eigen personeel de BHV en/of EHBO taken vaak als een last zien.
Dit komt voornamelijk omdat ze niet voldoende kennis of ervaring hebben om een daadwerkelijk incident juist in te schatten.
Beveiliging en receptiepersoneel kijkt juist vaak op een totaal andere manier naar mogelijk gevaarlijke situaties en kunnen hierdoor ook vaak veel sneller hierop anticiperen.

Ook bij het organiseren van een jaarlijkse BHV oefening kunnen wij u ondersteunen met de planning en uitvoering van deze oefening.
Natuurlijk volgt na afloop een gedegen evaluatie met alle mogelijke verbeterpunten zodat u, uw personeel en uw bedrijf zo min mogelijk schade oplopen indien er daadwerkelijk een keer een incident plaats vind.

Al met al is het inhuren van beveiliging en/of receptiepersoneel van KatanaSecurity dus een win-win situatie voor u en uw onderneming of instelling.