Na de aanslagen van 9 september 2001 (9/11) in America is niet alleen bij luchthavens het veiligheidsbeleid aangepast.
Ook in havens zijn nieuwe richtlijnen van kracht geworden.

Beveiligers die in de haven werken moeten in bezit zijn van het certificaat ISPS havenbeveiliger.
Hiermee kan worden aangetoond dat de beveiliger op de hoogte is van de specifieke eisen welke gelden in de internationale scheepvaart.