Na het invoeren van de wet DBA op 1 mei 2015, en het vereiste tot het opstellen van een modelovereenkomst heb ik me ingelezen in de vereisten die de belastingdienst stelt aan de overeenkomst.
Na alle modelovereenkomsten op de website van de belastingdienst te hebben doorgelezen bleek dat geen enkele van de aangeboden overeenkomsten werkbaar is voor werkzaamheden in de beveiliging.

Hierop heb ik een eigen overeenkomst opgesteld en deze op 4 februari 2016 verstuurd naar de belastingdienst.
Op 25 mei 2016 kreeg ik hier een reactie op waarin werd aangegeven dat ze de overeenkomst zoals deze op dat moment was niet konden goedkeuren.
Na een lang telefoongesprek met de persoon die de afkeuring had verstuurd heb ik een 2e versie gemaakt en deze ingestuurd.

Kort hierop kreeg ik een telefoontje waarin werd gemeld dat er nog een twistpunt was gevonden betreffende de vrije vervanging.
Na het toevoegen van een pagina waarin wettelijke opleidingen beschreven staan waaraan iemand zou moeten voldoen om überhaupt te mogen werken op de betreffende locatie zou alles in orde moeten zijn.
Tevens omdat in een aantal gevallen de beveiliger opleiding VCA, BHV en/of EHBO moet hebben hier een lijstje van toegevoegd.

Op 7 juni kreeg ik echter wederom een afwijzing, maar omdat we inmiddels al ver waren gekomen heb ik wederom enkele aanpassingen in de tekst doorgevoerd.

Uiteindelijk ontving ik op 29 juni 2016 een brief van de belastingdienst Met daarin de goedkeuring voor de 4e versie van de door mij opgestelde modelovereenkomst volgens de wet DBA.
Gezien het feit wat mij inmiddels ter ore is gekomen dat ruim 90% van de ingezonden overeenkomsten niet wordt goedgekeurd denk ik dat ik trots op mezelf kan zijn dat me dit zonder hulp van een rechtsgeleerde is gelukt.

Wil je deze overeenkomst ook gebruiken als zelfstandig beveiliger dan kun je die hier vinden: