Een groot aantal particulieren en nagenoeg alle bedrijven hebben een alarmsysteem.

Particulieren hebben, als het systeem een mogelijkheid tot doormelding heeft, vaak hun eigen nummer geprogrammeerd staan voor het geval er een alarm melding is.
Een andere optie is een abonnement op een meldkamer die de alarmmelding zal door zetten naar een (andere) particulier, of naar een beveiligingsbedrijf die een surveillant ter plaatse zal sturen.

De meest gestelde vraag is of de melding meteen naar de politie zal worden doorgegeven.
Dit is echter maar in een paar uitzonderlijke gevallen mogelijk, hierbij gaat het bijna altijd om objecten met een hoog risico op gewapende overval zoals banken e.d.
In alle overige gevallen zal er eerst iemand moeten gaan kijken wat er daadwerkelijk aan de hand is.
Pas na deze eerste controle of als er met absolute zekerheid kan worden gesteld dat er daadwerkelijk iemand binnen is kan de politie worden opgeroepen.

Deze zekerheid kan onder andere worden verkregen door geverifieerde videobeelden of doordat er meerdere opvolgende zones in alarm gaan.
Dus de eerste persoon die bij een alarmmelding aanwezig is zal altijd een particulier of een beveiliger zijn.
Deze zijn echter niet voorzien van de beschermingsmiddelen en de wapens die de politie heeft zodat er meteen kan worden opgetreden wanneer de inbreker(s) bewapend, of met een grote overmacht zijn.

Dus, wie reageert er op uw alarm: uzelf, buurtbewoner, familielid, werknemer, of een surveillant?
Iedere inbraakmelding gaat gepaard met een zeker risico, dus bedenk vooraf wie u dit risico wilt laten lopen.
Een ervaren surveillant zal eerst bepaalde zaken controleren voordat deze het pand betreed om de risico’s significant te verkleinen.
Heeft hij het idee dat er nog één of meerdere personen in het pand aanwezig zijn zal hij de politie informeren en zijn bevindingen doorgeven waardoor de kans dat deze personen gearresteerd worden sterk wordt vergroot.

Soms zijn particulieren of bedrijven vanuit hun verzekering verplicht om een beveiligingsbedrijf de alarmopvolging te laten doen.
Het kan ook zijn dat dit het inzetten van een beveiligingsbedrijf een verlaging van de premie oplevert, informeert u eens bij uw verzekeringsmaatschappij.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder